ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ / ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-GDPR

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΣΚΕΨΗ-2Οος ΑΙΩΝΑΣ.» (εφεξής «Εταιρεία» ή «εμείς») θέλει να σας ενημερώσει τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει μέσω αυτού του ιστοτόπου, των συνδεδεμένων με αυτόν εφαρμογών ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο π.χ. μέσω τηλεφώνου, καθώς και πως χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες.

1. Τι και ποιους/ες καλύπτει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου;
Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλους τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

2. Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;
Η Εταιρεία δύναται να συλλέγει δεδομένα που σας αφορούν, όπως ενδεικτικά δεδομένα για την εκτέλεση της παραγγελίας σας. Διαβεβαιώνουμε ότι δεν συλλέγουμε και δεν έχουμε καμία πρόσβαση ούτε σε οικονομικά σας στοιχεία (π.χ. στοιχεία τραπεζικής κάρτας) ούτε σε ευαίσθητα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς. Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω εργαλείων, όπως τα cookies. Αυτές οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση, από μέρους σας, των υπηρεσιών της Εταιρείας, όπως για παράδειγμα τις σελίδες που έχετε επισκεφτεί. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies.

Δεν συλλέγουμε: Οικονομικές πληροφορίες από κάποιο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής: σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ πληρωμή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) χρησιμοποιήσουμε μία μη συνδεδεμένη υπηρεσία πληρωμής ή υπηρεσία ανακατεύθυνσης («Υπηρεσία Πληρωμής»). Εάν επιθυμείτε να αγοράσετε ένα προϊόν ή να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή μέσω μιας Υπηρεσίας Πληρωμών, θα κατευθυνθείτε σε μια ιστοσελίδα της Υπηρεσίας αυτής. Οι οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχετε σε μια Υπηρεσία Πληρωμών θα υπόκεινται στην πολιτική απορρήτου της εν λόγω Υπηρεσίας και όχι στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση, από μέρους της Υπηρεσίας Πληρωμών, πληροφοριών που συλλέγονται μέσω οποιασδήποτε Υπηρεσίας Πληρωμών.

Ευαίσθητες πληροφορίες: Παρακαλούμε να μην κοινοποιείτε σε εμάς  και να μην αποκαλύπτετε  προσωπικά δεδομένα, τα οποία θεωρείτε ευαίσθητα, όπως αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, πληροφορίες σχετικά με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή,  τη θρησκεία ή άλλες πεποιθήσεις/απόψεις σας, την υγεία, το ποινικό σας υπόβαθρο.

3. Για ποιους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κυρίως για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Επίσης, είναι απαραίτητο να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων ενδέχεται να συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία.

4. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο τηλεφωνικών παραγγελιών;
Όταν καλείτε στο τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρείας 2117503501 και 6949836788  (στοιχεία τα οποία είναι δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα μας) προκειμένου να προβείτε στην αγορά ενός προϊόντος, επεξεργαζόμαστε τα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της παραγγελίας (άρθρο 6 παρ. 1 (β΄) ΓΚΠΔ), και συγκεκριμένα: α) ονοματεπώνυμο (για την ασφαλή παράδοση του προϊόντος προς το πρόσωπο που προέβη στην παραγγελία και για την έκδοση τιμολογίου, εφόσον ζητηθεί), β) e-mail (για την αποστολή μηνύματος επιβεβαίωσης της παραγγελίας στο πλαίσιο απόδειξης των συναλλαγών), γ) τηλέφωνο παραγγελίας (για την ενημέρωση εξέλιξης της παραγγελίας)  , δ) διεύθυνση κατοικίας (για την παραλαβή/παράδοση του προϊόντος)   και ε) ΑΦΜ, ΔΟΥ, δραστηριότητα – προαιρετικό (εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα για έκδοση τιμολογίου). Θα διατηρήσουμε τα ως άνω δεδομένα για όσο χρόνο είναι αναγκαίο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και σε κάθε περίπτωση για το χρονικό διάστημα που απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Περαιτέρω, υπενθυμίζουμε ότι τηλεφωνικές κρατήσεις προϊόντων δεν γίνονται δεκτές από την Εταιρεία και ως εκ τούτου δεν συλλέγονται – στην περίπτωση αυτή – προσωπικά σας δεδομένα. Επίσης, επισημαίνουμε πως δεν διατηρούνται αρχεία ηχογραφημένων συνομιλιών, δεδομένου ότι οι κλήσεις σας δεν καταγράφονται. 

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία μας ακολουθεί το παρακάτω νομικό πλαίσιο:

Παροχή υπηρεσιών (π.χ. παραγγελία προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που διενεργούνται μέσω τηλεφώνουΆρθρο 6, παρ. 1 (β’) ΓΚΠΔ


Αποστολή εμπορικών/διαφημιστικών μηνυμάτων (μάρκετινγκ) Άρθρο 6, παρ. 1 (α’) ΓΚΠΔ


5. Πώς προστατεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Η ασφάλεια των δεδομένων σας αποτελεί προτεραιότητα για εμάς. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία έχει εφαρμόσει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη χρήση, γνωστοποίηση ή τροποποίηση, καθώς και από κάθε αθέμιτη επεξεργασία. 

6. Ποιος μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;
Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των σκοπών επεξεργασίας, τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, το οποίο δεσμεύεται από ρήτρες εμπιστευτικότητας, καθώς και από εξουσιοδοτημένους συνεργάτες μας.  Τα δεδομένα σας, δε, μπορεί να διαβιβαστούν σε αστυνομικές αρχές και οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή ή γενικά νομικό ή φυσικό πρόσωπο προς το οποίο ενδέχεται, βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης, να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Εταιρείας να γνωστοποιεί τέτοια δεδομένα. 

7. Μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες;
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μεταφέρονται σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που μία τέτοια διαβίβαση λάβει χώρα, μεριμνούμε πάντα ώστε να υπάρχουν οι νόμιμες εγγυήσεις που να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

8. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)
Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα ή αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ. Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr.

12.    Επικοινωνήστε μαζί μας
Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο της εταιρείας στα εξής στοιχεία: synchroniskepsi@gmail.com & 2117503501


COOKIES

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης.
Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εάν δε συμφωνείς με την παραπάνω πολιτική μπορείς να επιλέξεις «Άρνηση cookies»

1. Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας με την μορφή πολύ μικρού κειμένου, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείς στο PC στο Smartphone & το tablet σου (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Τα Cookies σε καμία περίπτωση δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης & βελτιστοποίησης.

2. Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της λειτουργίας της εταιρείας, τη σωστή περιήγηση σου, την εύκολη σύνδεσή σου και την ομαλή μετακίνησή σου στις επιμέρους σελίδες του. Παράλληλα τα cookies μας επιτρέπουν να σου παρουσιάσουμε διαφημιστικό & επιμορφωτικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σου.

Επίσης, τα cookies μας βοηθούν να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, πώς περιηγούνται και που δυσκολεύονται. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε συνεχώς να βελτιστοποιούμε τη λειτουργία του e-shop και να αντιμετωπίζουμε τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύπτουν.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δική σου αγοραστική εμπειρία, τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας μας, για την οποία μπορείς να ενημερωθείς στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας μας.